انواع سیگنال و انواع مدولاسیون

 

1- مقدمه:                                       

 سیگنال پدیده ای است فیزیکی که تابعی از یک یا چند متغیر مستقل است. هر سیگنال سینوسی دارای 3 ویژگی اصلی دامنه، فاز، فرکانس است، هنگامی که هر یک از این 3 مشخصه را تغییر دهیم نسخه دوم از موج را تولید کرده ایم که می تواند قسمتی از آن مشخص کننده صفر یا یک باشد. 

2- انواع سیگنال:  

1-2- سیگنال پیوسته (Continue Signal):

 به سیگنالی  می گویند که متغیر مستقل آن پیوسته باشد و با گذشت زمان هیچ قطعی در سیگنال بوجود نیاید

 2-2- سیگنال آنالوگ (Analog Signal):

 

سیگنال پیوسته ای است که با گذشت زمان دامنه اش تغییر می کند.

 

3-2- سیگنال دیجیتال (Digital Signal) :

 این سیگنال ها معمولاً گسسته اند و دارای دو سطح اند.

 

4-2- سیگنال گسسته (Discrete Signal):

 به سیگنالی می گویند که پیوسته نیست و متغیر مستقل آن گسسته است. 

 

5-2- سیگنال پریودیک (Periodis Signal):

در این سیگنال شکل موج در بازه های زمانی مشخص تکرار می شود و به آن سیگنال متناوب هم گفته می شود. 

 

3- پهنای باند:

پهنای باند عبارتند از مقدار اطلاعات عبور داده شده از کانال ارتباطی داده شده در واحد زمان. محدوده فرکانسی سیگنال را بر حسب هرتز مشخص می کند و بصورت زیر محاسبه می شود:

پهنای باند= B

بیشترین فرکانس= Fmax

کمترین فرکانس= Fmin

 

مقدار اطلاعات به صورت کلی توسط بایت اندازه گیری می شود (کیلوبایت، مگا بایت، گیگا بایت و ...) ولی برای اندازه گیری پهنای باند از ضریب های بیت در ثانیه استفاده می شود

 کمترین فرکانس= Fmin

 

4- نرخ بیت (Bit Rate):

تعداد بیت های ارسالی در واحد زمان بر حسب بیت بر ثانیه است به عبارت دیگر میزان اطلاعاتی که در هر ثانیه توسط سیگنال منتشر می شود را Bit Rate می گویند.

نرخ بیت با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود که در آن

C=ظرفیت کانال -نرخ بیت

B=پهنای باند

 S/N=میزان سیگنال به نویز 

توضیح: برای شبکه های PSTN میزان سیگنال به نویز 30000
می باشد.

5- مدولاسیون:

مدولاسیون عبارتند از عملیاتی که روی یکی یا بیشتر از این سه مشخصه سیگنال حامل انجام می شود. حالا این مشخصه ها میتواند فرکانس، دامنه، مازو یا ترکیبی از آنها باشد.

بصورت کلی می توانیم مدولاسیون را به سه دسته تقسیم کرد:

1-5- (Amplitade shift keying) ASK :

این مدولاسیون بسیار حساس است و اگر در مسیر حامل انرژی الکتریکی قرار گیرند، اثر زیادی بر روی دامنه می گذارند و آن را تغییر می دهند. ASK نسبت به نویز حساس است، کاربرد آن برای ارسال بر روی فیبر نوری می باشد چون نویز پائینی دارد

1-2-5- انواع فیلترها:

 

1-1-2-5- فیلتر پائین گذر:

اگر فرکانس های بالا را از یک حدی به بعد همه را صفر کنیم یک فیلتری درست کردیم که به آن فیلتر پائین گذر یا low pass filter می گویند. Fo را فرکانس برش یا Cut off می گویند. 

2-1-2-5- فیلتر بالاگذر:

اگر فرکانس های پائین را صفر کنیم و فرکانس های بالا را عبور دهیم فیلتری درست کردیم که به آن فیلتر بالاگذر یا high pass filter می گویند. 

3-1-2-5- فیلتر میانگذر:

این فیلتر فرکانس بین دو نقطه را تقویت و بقیه را صفر می کند


 

3-5- مدولاسیون (phase shift keying) PSK :

در این مدولاسیون فرکانس و دامنه ثابت است و فاز تغییر می کند با پهنای باند معین می توان نرخ داده بالاتری را بدست آورد طبیعی است هر چقدر فاز را بیشتر بشکنیم می توانیم به نرخ داده بالاتری دست پیدا کنیم. 

4-5- مدولاسیون (Quadrator Ampliude Modulation):

مدولاسیون QAM حاصل مدولاسیون های PSK و ASK می باشد.

از مزیت های این مدولاسیون ارسال همزمان دو سیگنال مختلف با فرکانس حامل یکسان است.

6- نتیجه:

در این گزارش دیدیم که چگونه با تغییر فاز، دامنه، فرکانس سیگنال را تولید کنیم، سیگنال و مدولاسیون و انواع آنها را بررسی کردیم و روشهای مختلف آنها را با هم مقایسه کردیم. شکل موج انواع سیگنال ها و مدولاسیون ها را دیدیم و همچنین مطالبی راجع به نرخ بیت و پهنای باند مطرح کردیم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 259 بازدید
موفقیت در کمین شماست

امروز گامی برای موفقیت برداشته اید؟ مجموعه ی آموزشی سریع خوانی همراه با نرم افزار ارائه شده توسط استاد بزرگ کتاب خوانی جهان مجموعه ی 7 راز بزرگ انگیزه مجموعه ی آموزشی استفاده از قدرت حافظه مجموعه ی آموزشی استفاده بهینه از شرایط بد و بدشانسی ها مجموعه ی آموزشی تفکر تحول برانگیز مجموعه ی آموزشی تمرکز جادویی مجموعه ی آموزشی راه های اجرایی کسب ثروت مجموعه ی آموزشی مثبت اندیشی و اعتماد به نفس مجموعه ی آموزشی پیروزی در تعاملات روزانه بسته ی آموزشی نکات طلایی برای موفقیت دانشجویان بسته ی آموزشی نکات طلایی در صحبت کردن با کودکان زود دیر می شود 39415889