انواع سیگنال و انواع مدولاسیون
ساعت ٩:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۱  کلمات کلیدی: سیگنال ، مدولاسیون

چکیده: این گزارش در رابطه با مدولاسیون ها و سیگنال ها می باشد که هر کدام انواع مختلفی دارند که در ادامه توضیح داده می شود. سیگنال تابعی است از یک یا چند متغیر مستقل که بصورت شکل موج مطرح می شود مدولاسیون، هموار شدن سیگنال اطلاعات بر روی سیگنال عامل است. مدولاسیون برای افزایش مرد سیگنال و بهره وری انتقال و استفاده بهتر از پهنای باند است.

کلمات کلیدی:

سیگنال، مدولاسیون، پهنای باند، پیوسته، آنالوگ، دیجیتال، گسسته، پریودیک، دامنه، فاز، فرکانس، نرخ بیت